крепь

 • 181кріплення інвентарне — крепь инвентарная unitary support Inventarausbau, Bestandsausbau багаторазове, швидкорозбірне, переносне, металеве рамне кріплення для підготовчих виробок з невеликим терміном служби. Модифікації К.і. неповні і повні рами з прямими і… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 182кріплення кам'яне — крепь каменная stone support Mauerung, Steinausbau – кріплення гірниче, виконане з гірських порід або штучних матеріалів (цегла, бетонні або шлакові камені). Застосовують у гірничих виробках із великим строком служби, при значному гірничому тиску …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 183кріплення капітальних гірничих виробок — крепь капитальных горных выработок support of permanent workings Ausrichtungsbauesausbau – кріплення квершлаґів, штолень і стовбурів. Розрізняють К.к.г.в. рамне, суцільне і анкерне. Р а м н е та с у ц і л ь н е поділяють на кріплення з замкненим… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 184кріплення кільцеве — крепь кольцевая ring support, circular support *ringförmiger Ausbau, Ringausbau різновид рамного кріплення із замкненим контуром, що складається з окремих кілець, встановлених вздовж виробки врозкидку і пов язаних між собою стяжками або… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 185кріплення комплектне — крепь комплектная frame support Ausbaugarnitur кріплення механізоване очисних гірничих виробок, що складається з окремих кінематично не зв язаних груп двох трьох секцій (комплектів), що пересуваються незалежно. На шахтах Донбасу К.к. обладнано бл …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 186кріплення кострове (клітьове) — крепь костровая chock, chock support *Kasten розташовані на певній відстані одні від одного кріпильні конструкції стовпчатої форми, з окр. дерев яних, металевих або пневмобалонних елементів, що укладаються один на одного в певному порядку. К.к.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 187кріплення кущове — крепь кустовая row of props; clustered breaker props *Ausbauverband різновид посадкового кріплення очисних виробок, що складається з окр. груп стояків (кущів) і призначене для управління гірничим тиском способом повного обвалення покрівлі. К.к.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 188кріплення металеве — крепь металлическая steel supports *Metallausbau, Stahlausbau кріплення гірниче з металевих складових елементів і вузлів. Застосовується в осн. на вугільних і сланцевих шахтах. Поділяється на кріплення вертикальних, горизонтальних і похилих… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 189кріплення металеве індивідуальне — крепь металлическая индивидуальная unitary steel strut, unitary metal support *Einzelmetallausbau, Einzelstempel конструктивний різновид кріплення металевого для очисних виробок, що складається з окремих, не пов’язаних між собою конструктивно рам …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 190кріплення механізоване — крепь механизированная powered supports *mechanisierter Ausbau, Schreitausbau кріплення металеве самопересувне гідрофіковане очисного вибою для підтримання порід покрівлі, збереження очисної виробки в робочому і безпечному стані; забезпечення… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 191кріплення опускне (заглибне) — крепь опускная (погружная) submersibl support Senkzimmerung, Senkausbau кріплення уу формі циліндра з цегляноїцегельної кладки, армованої сталевимистальними тягами, абочи чавунними тюбінгами. ВУ нижній частині К.о. має ріжучий черевик.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 192кріплення органне — крепь органная breaker props, cutting off support *Reihenstempelausbau, Orgelausbau, Orgezimmerung, Schutzstempel переносні привибійні стояки, встановлені впритул в один або декілька рядів. Застосовується як в очисних, так і підготовчих гірн.… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 193кріплення пересувне — крепь передвижная self advancing support *Schreitausbau, rückbarer Ausbau, schreitender Ausbau нерозбірне кріплення гірниче, що пересувається слідом за очисним або прохідницьким вибоєм. За способом пересування розрізнюють механізовані К.п., що… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 194кріплення підпорне — крепь подпорная intensive support, reinforced support Abstützausbau кріплення гірн. виробок, що працює в режимі спільного деформування з масивом (в режимі взаємовпливаючих деформацій). Цей режим забезпечується застосуванням кріплення податливого… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 195кріплення пневматичне — крепь пневматическая pneumatic support *Druckluftausbau, aufblasbarer Ausbau пневмобалонне кріплення гірниче, силові елементи якого виконані з м яких, наповнених стисненим повітрям (від шахтної мережі) оболонок з гумокорду або рукавних капронових …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 196кріплення податливе — крепь податливая yielding support *nachgiebiger Ausbau кріплення гірниче, що має конструктивні елементи (вузли) податливості, які дозволяють зберігати несучу здатність кріплення при знач. змінах її розмірів внаслідок зміщення порід на контурі… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 197кріплення полігональне — крепь полигональная polygonal support *Polygonausbau, Mehreckausbau кріплення гірниче багатокутної форми, що складається з прямолінійних елементів, сполучених шарнірно і працюючих в осн. на стиснення. К.п. виконується з відрізків круглого лісу… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 198кріплення посадочне — крепь посадочная goalposts Bruchkantenausbau, Ausbau an der Bruchkante кріплення гірниче очисних виробок, для управління або плавного опускання покрівлі. Встановлюється на межі між привибійним простором і простором, що погашається. К.п., що… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 199кріплення постійне — крепь постоянная permanent support *endgültiger Ausbau кріплення гірниче, розраховане на використання протягом тривалого терміну експлуатації (звичайно на термін служби виробки). Як К.п. може бути використана будь яка конструкція, що має… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 200кріплення привибійне — крепь призабойная face support *Ortsausbau, Ausbau vor Ort, Strebausbau – кріплення гірниче, що виконує функцію підтримки робочого простору очисної виробки. За конструктивним виконанням може бути кріпленням металевим індивідуальним, кріпленням… …

  Гірничий енциклопедичний словник